Инспирация 1.
Масичка за кафе от масивна орехова шайба.
« на 25 »